Metale inne (Minor Metals)

KAMB Import-Export zajmuje się handlem metalami drugorzędnymi, tzw. Minor Metals, a więc takimi, jak: magnez (Mg), mangan (Mn), antymon (Sb), arsen (As), beryl (Be), bizmut (Bi), Bor (B), cyrkon (Zr), tytan (Ti), rtęć (Hg), molibden (Mo), niob (Nb), ren (Re), kadm (Cd), wapń (Ca), chrom (Cr), kobalt (Co), itr (Y), wanad (V), wolfram (W), stront (Sr), selen (Se), sód (Na), ind (In), hafn (Hf), gal (Ga), tantal (Ta) i in.

Dostarczamy zarówno same metale, w wymaganej przez odbiorcę czystości, w postaci np. gąsek, granulatu, proszku (patrz także: Proszki metali i ich stopów…), a także półwyroby (blachy, pręty i in.) z tych metali (patrz: Półwyroby z metali).