Materiały lutownicze

KAMB Import-Export dostarcza różnorodne materiały lutownicze na bazie srebra do produkcji narzędzi diamentowych, (a także niektórych innych).

Materiały lutownicze dostępne są w postaci:

  • Taśmy o grubości 0,05 mm min. i szerokości od 1,5 mm do 150 mm,
  • Prętów lutowniczych o średnicy od 0,4 mm do 4 mm i długości od 200 do 1000 mm,
  • Drutów lutowniczych (średnice jw.),
  • Proszków lutowniczych.

 

Materiały lutownicze dostępne są w następujących gatunkach:

Materiały lutownicze w postaci taśmy

Stop     

Ag%

Cu%

Zn%

Sn%

Mn%

Ni%

Temp. topnienia(zakres)     °C

Temperatura pracy    °C

20

20

44

36

690 – 810

810

40 Sn

40

30

28

2

640 – 700

690

40 Ni

40

 30

28

 –

 –

 2

 670-780

780

43

43

 37

20

 –

 –

 –

 690-770

760

44

44

 30

26

 –

 –

 –

 675 – 735

 730

45

45

 30

25

 –

 –

 –

 660-740

730

45 Sn

45

 27

25

 3

 –

 –

 640 -680

 670

49 NiMn

49

 16

23

 –

 7,5

 2,5

625 – 705

 690

49 NiMn L

49

 27,5

20,5

 –

 2,5

 0,5

 670 – 690

 690

50 Ni

50

 20

28

 –

 –

 2

 660 – 750

 740

55 Sn

55

 21

22

 2

 

 620 – 660

 650

Na zamówienie dostępnych jest także wiele innych stopów nie zawierających kadmu.

 

Materiały lutownicze w postaci prętów i drutu

Stop     

Ag%

Cu%

Zn%

Sn%

Mn%

Ni%

Temp. topnienia (zakres) °C

Temperatura pracy °C

20

20

44

36

690 – 810

810

30 Sn

30

36

32

2

680-765

750

40 Sn

40

30

28

2

640 – 700

690

44

 44

 30

 26

 –

 –

 –

 675-735

730

45 Sn

 45

 27

 25

 3

 –

 –

 640 -680

 670

49 NiMn

 49

 16

 23

 –

 7,5

 2,5

 625 – 705

 690

49 NiMn L

 49

 27,5

 20,5

 –

 2,5

 0,5

 670 – 690

 690

50 Ni

 50

 20

 28

 –

 –

 2

 660 – 750

 740

55 Sn

 55

 21

 22

 2

 –

 –

 620 – 660

 650

56 Sn

 56

 22

 17

 5

 –

 –

 620 – 650

 650

 

Inne stopy są także dostępne na zamówienie.

Przesyłając zapytanie na materiały lutownicze należy podać:

  1. Postać (np. taśma, pręty, drut),
  2. Gatunek (np. Sn 30),
  3. Wymiary (np. ø prętów lub drutu, albo grubość i szerokość taśmy),
  4. Ilość

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie nasza firma przedstawia ofertę opartą na aktualnych cenach srebra. Z tego względu nasze oferty ważne są bardzo krótko, zazwyczaj około godziny. (Oczywiście po upływie tego terminu przedstawić możemy nową ofertę.)

KAMB Import-Export dostarcza także pasty lutownicze (topniki). Są one specjalnie przeznaczone do produkcji narzędzi diamentowych, do lutowania spieków z węglików oraz innych spieków metali ze stalą. Najpopularniejsze pasty są następujące:

 

Gatunek

DIN EN 1045

Temperatura pracy oC

Typowe zastosowania

Odpowiednik

UB – PS

[brązowa]

FH 12

550 – 850

Do lutowania węglików wolframu oraz narzędzi diamentowych, stali nierdzewnej, metali specjalnych; pasta przeznaczona szczególnie do lutowania indukcyjnego.

Spezial H

UW – PS

[biała]

FH 10

550 – 800

Do lutowania węglików wolframu oraz narzędzi diamentowych, stali nierdzewnej, metali specjalnych; pasta przeznaczona szczególnie do lutowania za pomocą wszelkiego rodzaju palników.

H

 

Inne topniki, do specjalnych zastosowań oraz w postaci żelu i proszku – dostępne są na żądanie.

Dostarczamy ponadto proszek stearynianu cynku (C36H70O4Zn).