Metale szlachetne

KAMB Import-Export dostarcza metale szlachetne. Metale szlachetne to nie tylko złoto (Au), srebro (Ag), i platyna (Pt), ale także – rod (Rh), pallad (Pd), osm (Os), iryd (Ir) i in.

Największe znaczenie przemysłowe ma srebro, które dostępne jest w formie gąsek, sztabek, granulatu oraz proszków o różnej wielkości ziarna. W najdrobniejszej postaci możemy dostarczyć srebro nawet wielkości kilku nanometrów (3 – 8 nm). Tak drobne cząsteczki srebra, niewiele większe od poszczególnych atomów, (a nawet większe, rzędu kilkudziesięciu nanometrów), w postaci suchej byłyby bardzo trudne do jakiegokolwiek praktycznego wykorzystania, (ze względu na ich aglomerację i sedymentację). Z tego względu nano srebro dostępne jest w postaci roztworów koloidalnych w różnych mediach i o różnym stężeniu.

Ważnym zastosowaniem proszku srebra są wyroby przewodzące energię elektryczną. KAMB Import-Export dostarcza przewodzące elektryczność pasty srebrne, wykorzystywane m. in. do produkcji ogniw słonecznych, w tym także pasty zachowujące elastyczność po polimeryzacji, umożliwiające produkcję obwodów drukowanych na elastycznym podłożu. Inną grupą produktów są żywice srebrne, także przewodzące prąd elektryczny oraz – posiadające takie same właściwości – zawiesiny koloidalne srebra („tusze” lub „atramenty”). Wymienione przykładowo produkty reprezentują najwyższy światowy poziom technologiczny; mogą być ponadto dostosowywane do szczegółowych wymagań odbiorców, związanych np. z przewodnictwem magnetycznym lub właściwościami anty-radiolokacyjnymi.