Pozostałe / chemia

Osobną acz znaczącą grupę stanowią proszki oraz pasty (głównie na bazie mosiądzu i aluminium) wykorzystywane jako pigmenty nieorganiczne. Tworzą bogatą gamę kolorów złota i srebra do barwienia żywic, metali, tworzyw sztucznych itp. Są wykorzystywane zarówno na szeroką skalę w przemyśle jak i np. przez artystów rzeźbiarzy chcących nadać odpowiedni koloryt tworzonym przez siebie dziełom.

Na życzenie prześlemy dostępną paletę barw tych proszków. Uprzejmie informujemy, że zazwyczaj minimalna wielkość zamówienia wybranego materiału to 25 kg netto (1 beczka), choć kilka najbardziej popularnych proszków dostępnych jest i w kilogramowych ilościach.

Do odkażania wód gruntowych i gleby, do odkażania wód powierzchniowych, do uzdatniania wody i technologicznego oczyszczania ścieków dostarczamy aktywny proszek żelaza w postaci stabilizowanej wodnej zawiesiny proszku nano żelaza, zero walencyjnego Fe(0).

W naszej ofercie mamy także proszek i piasek cyrkonu dla odlewnictwa oraz inne sproszkowane minerały, np. mulit lany, różne rodzaje korunduwęglik krzemugrafit syntetyczny i naturalny itp.

KAMB Import-Export dostarcza wybrane produkty chemiczne i mineralne, przeznaczone głównie dla przemysłu metali nieżelaznych oraz takie, które w jakimś stopniu powstają w tym przemyśle.

Dostarczamy:

  • Nieorganiczne pigmenty na bazie metali (pigmenty żelazowe, pigmenty kadmowe, inne nieorganiczne pigmenty tlenkowe), charakteryzujące się intensywnymi barwami i najwyższą odpornością termiczną;
  • Sole metali – różne sole selenu, sole fluoru oraz innych metali (Cr, Cu, Ni, K, Mg, Mn, Zn)
  • Węglany, chlorki, tlenki, siarczki
  • Szeroką gamę materiałów ceramicznych: tlenek glinu (Al2O3), tlenek cyrkonu (ZrO2), grafit (więcej z zakładce Grafity), diament (więcej z zakładce Diamenty przemysłowe), azotek krzemu (Si3N4), węglik krzemu (SiC), azotek boru (BN, cermetale i in. (więcej z zakładce Materiały ścierne i ceramiczne).

Przykładem naszych możliwości jest realizacja zamówienia na podłoża spiekane z węglika boru. Nasza firma wyszukała i zakupiła proszek o parametrach wymaganych przez klienta, dostarczyła go do przedsiębiorstwa, które wykonało spieki zgodnie z oczekiwanymi parametrami, a następnie dostarczyła gotowy produkt do finalnego odbiorcy.