Wyroby z tytanu

Dostawa półwyrobów i wyrobów z tytanu zajmuje szczególne miejsce w naszej działalności. Jest to wynikiem rozwijanej od wielu lat współpracy KAMB Import-Export z co najmniej kilkunastoma producentami tego typu produktów.

Tytan jest lekkim, ale bardzo wytrzymałym metalem, nieulegającym korozji nawet w wodzie morskiej i chlorze. Temperatura topnienia tytanu wynosi 1668 °C – więcej, niż stali – ale metal ten jest od stali prawie o połowę lżejszy. Tytan tworzy stopy z żelazem, aluminium, wanadem, molibdenem, niobem, cyrkonem – by wymienić tylko najważniejsze pierwiastki. Stopy tytanu z innymi metalami – dzięki ich niepowtarzalnym właściwościom – służą do produkcji zaawansowanych technologicznie wyrobów: silników lotniczych, rakietowych i kosmicznych, instalacji chemicznych i petrochemicznych, instalacji do odsalania wody, urządzeń w papierniach, w zakładach rolno-spożywczych. Wyroby z tytanu i jego stopy wykorzystywane są w motoryzacji, w lecznictwie (implanty, protezy, narzędzia dentystyczne, chirurgiczne, stoły operacyjne), sporcie (kije do golfa !), ale także w jubilerstwie, elektronice i wielu innych dziedzinach.