Metale podstawowe

KAMB Import-Export, jako firma handlowa, dostarcza większość metali podstawowych: aluminium (Al), nikiel (Ni), miedź (Cu), cynę (Sn), ołów (Pb), cynk (Zn).

Ponieważ jesteśmy firmą handlową, a nie hurtownią, każdy towar dostarczamy na zamówienie, zazwyczaj bezpośrednio od producenta, albo ze składu celnego, np. z Rotterdamu lub z Antwerpii. Z tego powodu podstawową jednostką handlową jest partia cało samochodowa (ok. 25 TM), zaś ilością minimalną do dostawy – w zależności od metalu – 20, 15, 10 lub 5 TM. Nie oznacza to, iż nigdy nie mamy możliwości dostawy mniejszych ilości metali podstawowych, ale wiąże się to wówczas z odpowiednio wyższą ceną. Ceny – w przypadku standardowych transakcji na metale podstawowe – oparte są na notowaniach giełdowych, powiększonych o premię, natomiast w przypadku transakcji na ilości mniejsze od standardowych ceny mogą być bezpośrednio niezwiązane z notowaniami giełdowymi.