Proszki spiekalnicze i akcesoria do produkcji segmentów diamentowych

KAMB Import-Export dostarcza pełną gamę proszków metali, stopów metali oraz gotowych proszków spiekalniczych niezbędnych do produkcji narzędzi diamentowych. Większość wyrobów dostarczyć możemy w stosunkowo krótkim czasie, poczynając już od 1 kg, choć oczywiście cena spada wraz ze wzrostem zamawianej ilości.

Dostarczane przez nas proszki czystych metali, to m.in.:

 • Proszki kobaltu, Co (tzw. 400 mesh, tzn. ok. 3,5 – 4,5 µm, tzw. fine, ok. 1,2 – 1,6 µm oraz tzw. super fine, ok. 0,8 µm), a także  granulat kobaltu (czysty kobalt w postaci granulatu 177 – 840 μm, do produkcji węglików spiekanych WCCo)
 • Proszki miedzi, Cu (różne granulacje, np. < 63 µm, < 45 µm, < 40 µm, < 35 µm, < 30 µm, < 15 µm oraz inne),

W również tym miedzi fosforowej o różnej zawartości P (6-8, 13-14%) i różnych granulacjach (< 75 µm, < 40 µm)

 • Proszki węglika wolframu, WC (różne granulacje)  oraz proszek tzw. lanego (fused) węglika wolframu, W2C (różne granulacje),
 • Proszki wolframu, W (różne wielkości ziarna),
 • Proszki niklu, Ni (np. 2,5 µm min. oraz karbonylowy 5 µm, 3-7 µm i in.),
 • Proszki żelazaFe w tym także karbonylowe oraz – cieszący się aktualnie ogromnym powodzeniem – proszek karbonylowy fosforku żelaza, FeP 10 %, który zwiększa twardość wiązania, jego ostrość oraz siłę trzymania ziaren diamentu,
 • Proszki cyny, Sn (< 63 µm, < 45µm),
 • Proszek boru, B (np. 1 µm) oraz proszek węglika boru, B4(w całej gamie ziarnistości FEPA),
 • Proszki tytanu, Ti (różne gatunki (w tym HDH) i różne granulacje także w wąskich przedziałach np. 0-45 µm, 15-45 µm 45-75 µm, 75-125 µm i in.),
 • Proszek cynku, Zn (< 45 µm),
 • Proszki srebra, Ag (różne granulacje),
 • Proszek krzemu, Si (< 250 µm, < 150 µm, < 45 µm, < 10 µm, APS 1-5 µm),
 • Proszek węglika tantalu, TaC (< 45 µm, APS 0,5 – 2,0 µm),
 • Proszek telluru, Te (< 75 µm, < 45 µm)

i w zasadzie każdy inny, wg potrzeb klientów.

Podstawowe stopy i mieszaniny, to:

 • Proszki brązu, BZ (Cu/Sn: 85/15, 90/10, 80/20, 60/40, 99/1 80/20/P1) w rozmiarach kilkudziesięciu mikronów
 • Proszki mosiądzu (Cu/Zn: 85/15, 90/10, 80/20, 70/30, 60/40, 50/50) w rozmiarach kilkudziesięciu mikronów
 • Mieszanki kobaltu i węglika wolframu, WCCo (od 40/60 do 90/10)
 • Mieszanina tantalu z węglikiem niobu, Ta/NbC (90/10, 80/20, 60/40)
 • Stop miedzi, cyny i cynku, Cu/Sn/Zn (<106 µm)
 • Stop miedzi i niklu, Cu/Ni (75/25, <63 µm)
 • Proszek stearynianu cynku (C36H70O4Zn)
 • i inne.

Gotowe mieszanki spiekalnicze (wiązania) do produkcji rożnych narzędzi diamentowych obejmują następujące grupy:

 • Wiązania do produkcji narzędzi do obróbki kamienia naturalnego – segmentów diamentowych do traków, pił jedno- i wielotarczowych, lin diamentowych (pił linowych), narzędzi ręcznych, narzędzi szlifujących, frezujących i kalibrujących itp.,  do granitu, marmuru, piaskowca, bazaltu, łupków, kwarcytu, porfiru i in.;
 • Mieszanki spiekalnicze do produkcji narzędzi diamentowych dla budownictwa – frezów, wierteł o różnej średnicy, pił poprzecznych, narzędzi ręcznych, narzędzi do szlifowania i polerowania, do pracy w asfalcie, betonie (świeżym, starym, kablowym, w różnym stopniu zbrojonym), cegle;
 • Mieszanki spiekalnicze do produkcji narzędzi do zastosowań specjalnych: obciągaczy diamentowych dla wszelkiego typu ściernic, ciągadeł diamentowych, narzędzi diamentowych do cięcia, szlifowania i polerowania szkła oraz do wiercenia w szkle, narzędzi diamentowych do pracy z materiałami ogniotrwałymi;
 • Ostatnią grupę gotowych wiązań stanowią mieszanki spiekalnicze do produkcji diamentowych pił drucianych (linowych) do różnych materiałów (granitu, marmuru, materiałów budowlanych, w tym także – intensywnie zbrojonych).

Wielu producentów narzędzi diamentowych przygotowuje mieszanki spiekalnicze we własnym zakresie, jednak zakup gotowych spoiw ma wiele zalet: umożliwia wykorzystanie spoiwa najlepszego dla danego zastosowania, dostarczanego w krótkim czasie, z możliwością zamawiania niewielkich ilościach. W zależności  od preferencji użytkowników KAMB Import-Export dostarcza zarówno materiały (proszki metali) do wykonania  mieszanek spiekalniczych przez odbiorców we własnym zakresie, jak i gotowe wiązania. 

Przesyłając zapytanie na proszki metali / mieszanki spiekalnicze należy podać:

 1. Gatunek (np. proszek czystego metalu / oznaczenie mieszaniny),
 2. W przypadku czystego metalu – dodatkowo oczekiwaną czystość minimalną,
 3. Oczekiwaną wielkość ziarna,
 4. Ilość.

Przesyłając zapytanie na nieznaną mieszankę spiekalniczą dla dedykowanego zastosowania należy podać:

 1. Rodzaj narzędzia, do którego produkcji ma służyć spoiwo, włącznie z jego wymiarami,
 2. Sposób wykorzystania narzędzia (np. do cięcia – na sucho / mokro, prędkość pracy / rpm, obrabiany materiał itp.);
 3. Ewentualnie inne życzenia / wymagania, np. preferowana wysoka trwałość lub niski koszt narzędzia. 

KAMB Import-Export dostarcza także materiały pomocnicze i akcesoria do produkcji segmentów diamentowych w praso piecach:

pastedGraphic.png

 Ramka aluminiowa, elementy form grafitowych, materiały izolacyjne, materiały lutownicze (w postaci taśmy i prętów), pasta lutownicza