Grafity do produkcji matryc i tygli

Firma Atal s.r.l., której wyłącznym przedstawicielem jest KAMB Import-Export, oferuje także elementy grafitowe służących do produkcji matryc i tygli.
Materiały te są szeroko wykorzystywane m.in. do produkcji:

  • Rur
  • Tub
  • Form wlewkowych
  • Form pionowych

Wszystkie te elementy są produkowane według wymiarów i / lub rysunków technicznych dostarczonych przez klienta, z odpowiedniej jakości grafitu. W zależności od przeznaczenia dostępne są różne jego gatunki zapewniające żądane właściwości. Firma Atal s.r.l. posiada szerokie zaplecze doradczo-techniczne i często jest w stanie także doradzić dobór odpowiedniego gatunku materiału, jeżeli klient nie dysponuje szczegółową wiedzą w tym zakresie. Dostarczamy także środki smarne i uwalniające, (opisane w oddzielnej zakładce Środki smarne i uwalniające).

Istnieje także możliwość opracowania od podstaw elementów grafitowych i form do produkcji oczekiwanego elementu. Innymi słowy jeżeli dostarczą nam Państwo gotowy wyrób, który chcieliby Państwo móc samemu wyprodukować firma Atal s.r.l. może opracować całą dokumentację techniczną dla produkcji danego elementu.