Ogólna charakterystyka

Proszki metali są jedną ze specjalności KAMB Import-Export. Dostarczamy proszki praktycznie wszystkich metali nieżelaznych oraz ich stopów: aluminium, miedzi, kobaltu, wolframu, brązu, mosiądzu, niklu, chromu, boru, manganu, tytanu, molibdenu, cynku, krzemu, srebra, cyrkonu, telluru, magnezu, proszki metali ziem rzadkich (La, Ce, Pr, Nd, Sc, i in.), proszki węglików metali (wolframu, tantalu, niobu, tytanu, krzemu, boru) oraz gotowe mieszaniny proszków metali lub mielone stopy, a także tlenki i azotki metali nieżelaznych.

Nasze proszki i ich mieszaniny stosowane są w metalurgii proszków, technikach przyrostowych (druk 3D), do produkcji materiałów ściernych i narzędzi diamentowych, jako barwniki, a także do badań naukowych i w pracach rozwojowych.

Mamy również w ofercie proszki żelaza karbonylkowego różnych producentów w atrakcyjnych cenach (ilości przemysłowe), proszki popularnych stopów AISI 316L, AISI 304L, 17-4PH, H13, MS1 zarówno w ilościach przemysłowych jak i laboratoryjnych.

Nie określamy minimalnych wielkości zamówień. Każde zapytanie traktujemy indywidualnie. Mamy zarówno możliwości dostawy niewielkich ilości laboratoryjnych (nawet < 1 kg), a także realizacji hurtowych zamówień dla przemysłu.

Dzięki rozległym kontaktom na całym świecie zawsze staramy się dobrać dostawcę odpowiedniego materiału, który spełni oczekiwania techniczne odbiorcy, a jednocześnie zapewni najniższą cenę. Ponieważ nie jesteśmy przedstawicielami żadnych firm produkujących proszki metali, daje to nam każdorazowo możliwość wyboru dostawcy oferującego materiały o parametrach ściśle określonych przez odbiorcę, w najkorzystniejszych cenach. To dlatego dostarczane przez nas proszki metali kupujemy dosłownie na całym świecie. Dzięki temu dostarczane przez nas produkty są indywidualnie dopasowane do wymagań odbiorcy. (Dostawcy, będący przedstawicielami konkretnych producentów, nie mają takich możliwości.) Ta swoista elastyczność od zawsze jest znakiem firmowym KAMB Import-Export.

Schemat naszego działania opiera się na indywidualnym podejściu do każdego zamówienia. Nie posiadamy magazynów, a dostarczane materiały najczęściej są do nas wysyłane prosto z produkcji, tzn. nie były magazynowane przez dłuższy czas. Staramy się zawsze spełnić wymagania klientów dotyczące czystości, wielkości i – ewentualnie – kształtu ziarna, a także innych parametrów. Kwestia zgodności dostarczanych proszków metali z wymaganiami klientów ma dla nas zasadnicze znaczenie; zaraz po niej największą wagę przykładamy do ceny oraz terminu realizacji zamówienia.

Dzięki rozeznaniu rynku transportowego i współpracy z wieloma renomowanymi przewoźnikami i spedytorami udaje się nam unikać zakłóceń w łańcuchach dostaw, tak dolegliwych w obecnych czasach.
Jesteśmy w stanie dostarczyć praktycznie dowolny proszek metalu nieżelaznego lub proszek ze stopu takich metali produkowany na świecie, a nawet taki, który nie jest jeszcze produkowany (zlecając jego produkcję, przy odpowiedniej wielkości zamówienia). Naszymi dostawcami są najbardziej zaawansowane technologicznie firmy polskie, europejskie oraz ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, i innych krajów Dalekiego Wschodu.

Przesyłając zapytanie na proszki metali należy podać:

 1. Nazwę lub gatunek (np. proszek czystego metalu lub jego stopu),
 2. W przypadku czystego metalu – dodatkowo – oczekiwaną czystość minimalną, jeżeli jest ona istotna,
 3. Żądany kształt ziarna, jeśli ma to znaczenie dla zamawiającego,
 4. Oczekiwaną wielkość ziarna (przedział ziarnistości),
 5. Planowane zastosowanie (przemysł, lotnictwo, medycyna, żywność, inne),
 6. Ilość do zakupu.

Wielkość ziarna może być wyrażona w różny sposób, np.:

 • Przez wskazanie górnej lub dolnej granicy ziarnistości, np. < 10 μm, co oznacza, że wszystkie ziarna w dostarczanym materiale powinny być mniejsze od 10 mikronów;
 • Przez wskazanie przedziału, w którym cały materiał powinien być zawarty, np. 15 μm – 45 μm, jeśli niezbędne jest bardziej dokładne oznaczenie wielkości ziaren ;
 • Przez wskazanie nieostrej granicy ziarnistości, poniżej lub powyżej której cały materiał powinien być zawarty, jeśli nabywca dopuszcza, że niewielka, określona jego część może nie spełniać zadanego warunku. Oznaczenie ziarnistości przybiera wówczas postać np.: min. 95 % < 10 μm (lub: > 10 μm 5 % max.); oczywiście warunek ten można także odnieść do ziarnistości zawartej w przedziale, np.: 15 μm – 45 μm min. 90 %, albo: min. 95 % > 15 μm, > 45 μm 5 % max.;
 • Przez wskazanie APS – (Average Particle Size) oznaczającą średnią wielkość ziarna; np. zapis: APS 15 μm – 45 μm należy rozumieć w ten sposób, że zasadnicza masa proszku powinna znajdować się w podanym przedziale; nie jest jednak określone jednoznacznie, jaka część materiału powinna znajdować się wewnątrz zdefiniowanego przedziału;
 • Poprzez wskazanie jednej lub kilku możliwych wartości odnoszących się do analizy sitowej. Analiza sitowa wskazuje, jaki procent ziaren jest mniejszych, od podanej wielkości granicznej. Wraz ze wzrostem rozmiaru ziaren wzrasta procent ich całkowitej zawartości w danym materiale. W przypadku kilkudziesięciu lub nawet tylko kilkunastu takich punktów pomiarowych możliwe jest ustalenie rozkładu ziarnistości w tym materiale. Przy pomocy tej właściwości określić można jakiej wielkości najmniejsze ziarna stanowią poniżej 10 % zawartości dostarczanego materiału, jakiej wielkości ziarna stanowią do 50 % zawartości i wreszcie jaka jest ziarnistość 90 % materiału. Wyraża się to przy pomocy symboli: D10 – D50 – D90. Na przykład zapis: D10 – 2,75 μm, D50 – 5,90 μm, D90 – 9,11 μm należy zinterpretować w ten sposób, ze 10 % materiału ma ziarna mniejsze, niż 2,75 μm, 50 % materiału stanowią ziarna mniejsze od 5,90 μm, natomiast 90 % ziaren jest mniejszych, niż 9,11 μm.

UWAGA: Posługując się określeniami dotyczącymi wielkości proszków w suchej postaci należy pamiętać, że istnieje różnica pomiędzy rozmiarem ziarna wyprodukowanego oraz dostarczonego. Proszki bardzo drobne, (szczególnie nano proszki), mają tendencję do zbijania się w większe aglomeraty, których rozmiar niekiedy bardzo znacznie różni się od rozmiaru ziaren, z których się składają. (Istnieją różne sposoby ich de-aglomeracji, choć zazwyczaj osiąga się to tylko częściowo.) Z drugiej strony proszki niektórych metali i ich związków mają tendencję do ścierania się podczas dostawy (pakowania, transportu), w wyniku czego rozmiar ziaren proszku dostarczonego jest mniejszy, niż proszku wyprodukowanego. Czynniki te należy uwzględniać przy zakupie.

Czystość zamawianego materiału. Czystość proszku metalu, proszku stopu metali lub proszku związku chemicznego, na bazie metalu (np. tlenku, azotku, węglika itd.), określana jest zazwyczaj z punktu widzenia jego zanieczyszczenia innymi metalami, co określa się zwrotem „metal basis”.

 • Na przykład zapis: Ca 99,5 % min. (metal basis) oznacza, że w dostarczonym materiale wapń stanowi min. 99,5 %, natomiast zawartość innych metali i związków metali wynosi poniżej 0,5 %, nie uwzględniając ewentualnej zawartości pierwiastków niemetalicznych (tlenu, wodoru, chloru, węgla, azotu itp.);
 • Natomiast zapis: As₂O₃ 99,6 % (metal basis) oznacza, że zawartość tlenku arsenu w dostarczonym materiale wynosi nie mniej, niż 99,6 %, a zawartość pozostałych metali i ich związków nie przekracza 0,4 %, nie uwzględniając ewentualnej zawartości pierwiastków (zanieczyszczeń) niemetalicznych.

UWAGA: im wyższe wymagania, tym wyższa cena. Odnosi się to do wszystkich parametrów, tzn. ziarnistości, (im węższy przedział, tym materiał jest droższy), czystości, poziomu zanieczyszczeń, kształtu ziarna itp. W zapytaniu, a następnie w zamówieniu powinny być jedynie określone krytyczne wymagania, bez ich zawyżania „na wszelki wypadek”.