Metale ziem rzadkich

Metale ziem rzadkich to pierwiastki z grupy lantanowców. Spośród nich największe znaczenie mają: cer (Ce), lantan (La), i neodym (Nd), a także europ (Eu), gadolin (Gd) i erb (Er). Choć pierwiastki ziem rzadkich dostępne są także w czystej postaci, to jednak znaczenie handlowe mają ich tlenki, (na przykład tlenek ceru – CeO2, tlenek lantanu – La2O3, tlenek neodymu – Nd2O3)), węglany (np. węglan lantanu, La₂(CO₃)₃ ) i stopy z innymi metalami (na przykład tzw. proszek LSCF, będący stopem lantanu, strontu, kobaltu, ferrytu).