Stopy i zaprawy

Poza czystymi metalami i wyrobami z tych metali KAMB Import-Export dostarcza różnorodne stopy i zaprawy w różnych postaciach (w postaci kawałków, proszków, gąsek, drutu itp.)

Oferujemy zaprawy i stopy na bazie aluminium, miedzi, cynku, ołowiu, cyny, bizmutu, niklu, stali, kobaltu… Dostarczamy także stopy niestandardowe, wykonywane wg wymagań odbiorcy, a także stopy, które mają się charakteryzować żądanymi właściwościami, np. stopy na magnesy stałe, stopy odporne na korozję, stopy wysokotemperaturowe, stopy próżniowe i in.

Poważną grupę stanowią stopy tytanu, zarówno stopy standardowe, poczynając od Grade (Gr.) 5, a kończąc na Gr. 23, ale także stopy wykonywane na zamówienie, np. Ti13Nb13Zr czy Ti-5Al-5V-5Mo-1Cr-1Fe. Dostarczyć możemy praktycznie każdy stop na bazie tytanu. Stopy tytanu dostarczamy w postaci proszków, granulatu, drutu i w wyrobach; więcej informacji na temat stopów tytanu w wyrobach znaleźć można w oddzielnej sekcji – Wyroby z tytanu. Inną grupę stopów stanowią zaprawy wykonywane na bazie wapnia i aluminium (w różnych proporcjach, np. Ca-Al 85/15, 60/40 i in.), zaprawy na bazie aluminium i litu, na bazie aluminium i niklu oraz magnezu i wapnia.

Jako jedna z niewielu firm na świecie jesteśmy w stanie zaoferować zaawansowany stop NiCr w postaci proszku o specjalnie dobranej granulacji – niezbędny do napraw silników odrzutowych i rakietowych, a także do napraw bojlerów, do produkcji implantów medycznych i in.
KAMB Import-Export oferuje także stopy rzadko pojawiające się w handlu, np. stopy litu, telluru, cyrkonu, antymonu, galu i in.