Proszki metali dla przemysłu

Coraz szersze możliwości wykorzystania proszków metali, wraz ze wzrastającą popularnością i dostępnością metody przyrostowej (druk 3D) powodują także wzrost zapotrzebowania na proszki metali, często o ściśle określonych parametrach. KAMB Import-Export dostarcza takie materiały.

Ponadto dostarczamy proszki metali do takich metod produkcji jak choćby: MIM, HIP, Thermal spray coatings, Cold spray coatings, Laser Cladding i in.

Więcej o proszkach do druku 3D w zakładce Proszki metali do druku 3D

Zaopatrujemy przemysł w praktycznie wszystkie wykorzystywane do produkcji proszki metali.

KAMB Import-Export dostarcza:

  • Proszki czystych metali, o kształcie ziarna sferycznym i niesferycznym (w zależności od zastosowania),
  • Proszki stopów metali, (na przykład: 316L, 304L, Inconel 718, Inconel 625, Ti-6Al-4V, Ti-13Nb-13Zr, Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe, Al 7075, Al 5052, AZ91, proszki brązu, mosiądzu i inne). Lista dostarczanych materiałów jest otwarta – zachęcamy do kontaktu,
  • NANO proszki – czystych metali, ich tlenków, węglików, azotków, stopów itp. W odróżnieniu od innych dostawców wiele z tych proszków dostarczamy nie tylko w ilościach laboratoryjnych, ale także przemysłowych, co umożliwia ich efektywne (także cenowo) wykorzystanie w produkcji. Mamy w ofercie dla przemysłu m.in. proszek nano Cu, Ni, Ag, W, Mo, Nb, Ta, Ti oraz stopu i tlenku Ti, Fe, Zn, Sn i in.,
  • Proszki gotowych mieszanin spiekalniczych (więcej z zakładce Proszki spiekalnicze i akcesoria do produkcji segmentów),
  • Proszki metali oraz ich stopy produkowane na zamówienie ze ściśle określonymi parametrami, takimi jak: kształt ziarna, wielkość ziarna, czystość, ilość. W tym właśnie względzie nasze możliwości są praktycznie nieograniczone. Możemy dostarczyć także stopy proszków metali dotychczas nieoferowanych na rynku,
  • Proszek i piasek cyrkonu dla odlewnictwa oraz inne sproszkowane minerały, np. mulit lany, różne rodzaje korundu, węglik krzemu, grafit syntetyczny i naturalny itp.

Specjaliści z firmy KAMB Import-Export nieustannie pracują nad poszerzeniem oferty firmy, czego dowodem są wciąż wprowadzane nowe pozycje materiałowe. Jedynie dla przykładu można wymienić następujące nowe materiały: proszki stopu magnezu o oznaczeniach AZ91E, AZ91D, stopy aluminium m.in.: 6061, 7075, 2024, 5083, 5052, 2195, AlSi12, AlSi7Mg, AlSi10Mg, i in., stopy niklu Ni-Ag, Ni-Fe, Inconel 718, Inconel 625, CMSX-4, stopy tytanu Ti-13Nb-13Zr, Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe i in, Ni-Ti, Ti-48Al-2Nb-2Cr, Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr

 

Tabela

Skrócone przykładowe zestawienie proszków dostarczanych przez KAMB Import-Export (nasza oferta daleko wykracza poza poniższą tabelę):

 

Symbol Nazwa Przykłady zastosowań
Al Aluminium

Produkcja narzędzi diamentowych, betonów, materiałów wybuchowych, jako pigment

nieorganiczny, badania i rozwój i in.

Al2O3 Tlenek glinu Metalurgia proszków, utwardzanie powierzchni, badania i rozwój i in.
B Bor Metalurgia proszków, powierzchniowe pokrywanie wyrobów
B4C Węglik boru Produkcja narzędzi diamentowych, metalurgia proszków
Bi Bizmut Wyroby z bizmutu, stopy z zawartością bizmutu
Cr Chrom

Metalurgia proszków, produkcja narzędzi diamentowych i węglików spiekanych, dodatek

do produktów na powłoki ochronne

Cu Miedź

Metalurgia proszków, produkcja narzędzi diamentowych, elektrod spawalniczych,

elementów elektrycznych, badania i rozwój i in.

Co Kobalt Metalurgia proszków, produkcja narzędzi diamentowych, węglików spiekanych i in.
Ag Srebro

Produkcja styków i obwodów elektrycznych (panele słoneczne, szyby ogrzewane

w samochodach), materiałów antybakteryjnych, specjalnych stopów, badania i rozwój i in.

Fe Żelazo (także: stal)

Metalurgia proszków, produkcja narzędzi diamentowych, węglików spiekanych,

rekultywacja zdegradowanego gruntu i wody, badania i rozwój i in.

Mn Mangan Metalurgia proszków, badania i rozwój
Mo Molibden Metalurgia proszków, stopy specjalne, elektryka, badania i rozwój i in.
MoO3 Trójtlenek molibdenu

Jako katalizator w niektórych procesach przemysłowych, do produkcji urządzeń

elektrochemicznych

Mg Magnez Produkcja materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, badania i rozwój
Ni Nikiel

Produkcja narzędzi diamentowych, elektrod, katalizatorów, węglików spiekanych,

metalurgia proszków, badania i rozwój i in.

NiCr Stop niklu i chromu

Produkcja materiałów spawalniczych do naprawy bojlerów, silników odrzutowych,

produkcja implantów medycznych, produkcja energii (materiały te są wykorzystywane

w procesach PTA, HVOF)

Nb Niob Metalurgia proszków, badania i rozwój i in. 
Pb Ołów Metalurgia proszków, akumulatory
Si Krzem Metalurgia proszków, produkcja amunicji
Sn Cyna Zabezpieczenie antykorozyjne, lutowanie, metalurgia proszków
Ta Tantal Produkcja kondensatorów elektrolitycznych, technologie nowej przyszłości, badania i rozwój
Te Tellur Dodatek stopowy, Produkcja półprzewodników, produkcja narzędzi diamentowych
Ti Tytan

Metalurgia proszków, dodatek stopowy do produkcji materiałów antykorozyjnych,

utwardzanie powierzchni

Ti6Al4V Stop tytanu Produkcja wyrobów biomedycznych, badania i rozwój i in.
Ti13Nb13Zr Stop tytanu Technologie przyszłości, badania i rozwój i in.
NiTi Nitinol Technologie przyszłości, badania i rozwój i in.
TiC Węglik wolframu

Metalurgia proszków, produkcja wyrobów z węglików spiekanych,

jako dodatek do wyrobów z plastyku i gumy (w celu przedłużenia ich żywotności)

 V Wanad Metalurgia proszków, składnik stopowy
VC Węglik wanadu Metalurgia proszków, produkcja wyrobów z węglików spiekanych, badania i rozwój i in.
W Wolfram Metalurgia proszków, produkcja narzędzi diamentowych, węglików spiekanych i in.
WC Węglik wolframu

Metalurgia proszków, produkcja narzędzi diamentowych, wyrobów z węglików spiekanych,

wierteł różnego przeznaczenia, badania i rozwój i in.

Y2O3 Tlenek itru Jubilerstwo, technologie przyszłości, (np. w procesie PVD – physical vapour deposition)
Zn Cynk

(Także tlenek cynku, ZnO). Metalurgia proszków, materiał stopowy, ochrona przed

korozją (cynkowanie), produkcja farb i lakierów, badania i rozwój

ZrO2 Tlenek cyrkonu Metalurgia proszków, produkcja noży ceramicznych, badania i rozwój